LA INTERVENCIÓ EN CENTRES PENITENCIARIS DES DEL VOLUNTARIAT

Manual destinado a explicar el ámbito penitenciario a futuros voluntarios.

LA INTERVENCIÓ EN CENTRES PENITENCIARIS DES DEL VOLUNTARIAT